Uluslar Arası Taşımacılık

Yükleriniz tek ve aynı taşıma birimi veya modlar arasında içindeki yük elleçlenmeden iki veya daha fazla taşıma modu kullanan karayolu taşıma aracı ile taşınmaktadır. Bu taşıma türünde kapıdan kapıya taşımacılık zinciri içinde, yükün kendisi değil, içinde yükün olduğu taşıma birimi veya taşıma aracı (tır) elleçlenmektedir.

İntermodal taşımacılık sistemi ile katma değer yaratacak ve ulaşım maliyetlerini azaltacak çeşitli ulaşım türlerini kullanarak kapıdan kapıya ulaşım hizmeti sunmaktadır. Böyle bir sistemde, kapıdan kapıya taşımacılık hizmeti verebilmek amacıyla her bir ulaşım türünün avantajının kullanımı mümkün olabilmektedir. İntermodal yük taşımacılığının bir diğer faydası da CO2 emisyonunu ve yük birimi başına düşen enerji tüketimini azaltmaktır.

İntermodal yük taşımacılığında

, konteyner ya da treyler içerisindeki yük başlangıç noktasından son noktaya kadar taşıma türlerinin kombinasyonuyla hareket eder.

İntermodal yük taşımacılığı

nın en önemli özelliği, modlar arasındaki ekipmanın serbest değişimidir. Bir kamyonun konteyner parçası, bir uçağın içinde taşınabilir veya bir demiryolu aracı denizyolu taşımacılığı ile taşınabilir.