Vizyonumuz

Ülkemizin de taraf olduu 1985 tarihli Birlemi Milletler Evrensel Tüketici Haklar Bildirgesine göre 9 tane temel ve evrensel tüketici hakk mevcuttur. Bunlar aadaki gibidir:

 1.  Temel htiyaçlarn Karlanmas Hakk: Barnma,snma, aydnlanma, içecek ve kullanacak su bulma,haberleme, ulam tüketicilerin en temel ihtiyaçlardr. Her tüketici, bu temel ihtiyaçlarn karlanmasn talep edebilir.
 2.  Salk Ve Güvenlik Hakk: Sata sunulan her türlü mal ve hizmetin insan yaam ve sal açsndan kullancsna zarar vermeyecek durumda olmasdr.
 3.  Bilgi Edinme Hakk: Tüketicinin mal ve hizmeti satn alrken doru karar verebilmesinin salanmas için tüketicinin gerekli bilgilere ulaabilmesi ve zararl, yanltc reklamdan, etiketten, ambalajdan korunmasdr.
 4. Eitilme Hakk: Tüketicinin hak ve çkarlarn koruyabilmesi, tüketici bilincine sahip olmas için eitim kurumlarnda eitilmesidir.
 5. Zararlarn Giderilmesi Hakk: Satn alnan mal veya hizmetten dolay tüketicinin uram olduu zararn giderilmesi, o mal veya hizmetin yeniden tüketiciye ulatrlmasdr.
 6. Salkl Bir Çevrede Yaama Hakk: Salk koullarna uygun bir çevrenin oluumunda ülke ve Doal kaynaklarn doru kullanm ile çevrenin korunmas, temiz ve salkl bir ekilde gelecek nesillere braklmasdr.
 7. Ekonomik Çkarlarn Korunmas Hakk: Tüketiciye kyaslama imkan verecek çeitte mal ve hizmetin en uygun fiyattan sunulmas, sat sonras her türlü teknik destek ve servisin tüketiciye ulatrlmasdr.
 8. Seçme Hakk: Tüketicilerin çeitli ürün ve hizmetlere istedikleri zaman ulaabilmeleri anlamndadr. Rekabetin tam olarak ilemedii pazarlarda devlet aksakllarn giderilmesi için yapaca düzenlemeler ile uygun kalite ve fiyatlarda mal ve hizmetlerin tüketicilere sunulmasn salamaldr.
 9. Temsil Edilme, Örgütlenme, Sesini Duyurma Hakk: Yukarda saylan haklarn elde kullanlabilmesi, tüketicilerin haklarn koruyabilmeleri, maduriyetlerinin giderilmesinde bir araya gelerek güç birlii oluturmalar ve hükümetlerin ekonomik ve siyasi politikalarn da dikkate alnma ve kamu kurumlarnda temsil edilebilmesidir.

KUSURLU MAL ALANLARIN HAKLARI NELERDR?

Alverilerinizde:

Satn aldnz mallardan belirli standartlar bekleme hakkna sahipsiniz.

Aldnz malda hiçbir ayp olmamaldr.

Ambalajnda , klavuzunda yada reklamlarnda belirtilen veya satcnn vaat ettii özelliklere sahip olmaldr.

Herhangi bir mal satn alrken sözleme yapmadysanz,satc ile olan her türlü konumanz sözleme saylr.

Bir mal aldktan sonra aypl olduunu fark ederseniz; Satn aldnz tarihten itibaren 15 gün içinde unlardan birini yapma hakkna sahipsiniz.

Aypl maln deitirilmesini, Ödediiniz bedelin iadesini, Aybn neden olduu deer kaybnn bedelden indirilmesini, Ücretsiz olarak tamirini talep edebilirsiniz.

 • Eer maln ayb gizli ise veya hile ile gizlenmise, hakknz 2 yldr. o Aypl bir maldan dolay maddi veya manevi bir zarara uramsanz bu zararnz, satc veya üretici veya ithalatç karlamak zorundadr.
 • Bir ikâyetin çözümlenmesinde zorlanyorsanz daha fazla çaba gösterin.
 • Size zorluk çkaran veya yardmc olmayan satcya, hakem heyetine gideceinizi söylemeniz bile yeterli olabilecektir.
 • Hakl olduunuza inanyorsanz, hakknz aramak için size gösterilen tüm yollara bavurun.
 • Zira böyle bir durumda hakknz aramazsanz sadece sizin zarara uramanz deil, ayn zamanda tüketiciye saygl olmayan satcy ödüllendirmek ve bakalarnn da benzer zararlara uramasna sebep olmak anlamna gelir